11 juli 1942

Nederlandse kerken protesteren tegen Jodendeportaties

De gezamenlijke kerken protesteren op 11 juli 1942 in een telegram aan generaal Christiansen tegen de aangekondigde jodendeportaties. Enige dagen eerder is de oproep uitgegaan aan de eerste joden zich te melden voor transport naar Westerbork. Christiansen zendt vervolgens dit telegram van de kerken door naar rijkscommissaris Seyss-Inquart met het advies: ‘de ondertekenaars dadelijk wegvoeren’. De rijkscommissaris houdt zich echter nauwgezet aan Hitlers opdracht: het uit de weg gaan van een openlijk conflict met de kerken.