27 januari 1943

Oplages van publieksbladen door papierschaarste verminderd

De omvang van tijdschriften en kranten wordt door de bezetter vanwege de papierschaarste steeds meer ingekrompen. Het volledig intrekken van de toewijzing van papier is voor de bezetter overigens ook een manier om de uitgave van bepaalde bladen onmogelijk te maken. Uitgeverij en drukkerij De Spaarnestad in Haarlem is genoodzaakt om op 27 januari 1943 de gehele oplage van zijn publieksbladen ‘Panorama’ en ‘Libelle’ te verminderen. De boekhandel krijgt minder exemplaren toebedeeld.