22 augustus 1940

‘Reichsorganisationsleiter’ van de NSDAP bezoekt Nederland

Op 22 augustus 1940 is Robert Leij, ‘Reichsorganisationsleiter’ van de NSDAP in Nederland. In aanwezigheid van onder meer Seyss-Inquart houdt Leij een lange uiteenzetting over de ‘rassenleer’, waar de superioriteit van het Germaanse ras uitgangspunt is: ‘Hoe hoger de culturele prestaties des te hoger is ook het ras’. Leij hekelde daarmee de opvatting van gelijkheid van alle rassen. ‘Indien men deze goedkope stelling aanvaardt, dan moet men ook erkennen, dat bijvoorbeeld de “bosnegers” aan ons gelijk zijn. Wij kunnen ons besparen een gevolgtrekking te maken uit een dergelijke gelijkmaking, aangezien deze stelling juist door de joden is uitgevonden en verspreid. Wij Duitsers zullen met kracht ervoor waken dat deze Joodse valse leerstelling nooit meer een plaats zal vinden in het Duitse volk’