09 juni 1944

Sovjetleger valt Asmogenheden in Finland aan

Bijna parallel aan de landing in Normandië op 6 juni 1944 begint het Sovjetleger op 9 juni een groot offensief in de regio Karelië, het grensgebied tussen Finland en Rusland. Het doel is om de Finnen – die aan de kant van Asmogendheden meevechten tegen de Sovjet-Unie – vleugellam te maken en zo te dwingen om de wapens neer te leggen. De regio Karelië is tijdens de Tweede Wereldoorlog een zwaar bevochten gebied. Na het sluiten van het Molotov-Ribbentroppact met Duitsland vielen de Sovjets in de winter van 1939-40 Finland aan om van het Scandinavische land een soort van protectoraat te maken. De Finnen hielden langer stand dan verwacht, maar moesten in maart 1940 onder Russische voorwaarden de vrede tekenen. Karelië kwam in handen van de Sovjets.
Deze aanval dreef de Finnen in de armen van de Asmogendheden. Toen Duitsland in 1941 de Sovjet-Unie aanviel, verklaarden de Finnen ook weer de oorlog aan de Sovjets. Het Finse legers was succesvol, want won naast de afgestane gebieden ook terrein op Sovjetgrond.
Medio 1944 hadden de Sovjets echter weer betere kaarten. Het Sovjet-offensief in Karelië was succesvol. Het Rode leger blies het Finse leger op 9 juni omver. In een rap tempo stootten de Sovjettroepen door. Op 19 juni meldden internationale kranten dan ook dat de Mannerheim-linie – vernoemd naar de Finse maarschalk Carl Gustaf Mannerheim – was doorbroken.