17 september 1944

Spoorwegstaking begint

Op zondag 17 september 1944 roept de Nederlandse regering in Ballingschap op verzoek van de geallieerde legertop op tot een Spoorwegstaking. Deze staking moet het het Duitse leger moeilijker maken om troepen en materieel te verplaatsen naar Arnhem, Nijmegen en Eindhoven, waar de geallieerde op die dag beginnen met Operatie Market Garden. Na een oproep van Radio Oranje met codebericht: ‘De kinderen van Versteeg moeten onder de wol’, leggen 30.000 personeelsleden van de NS het werk neer. Het gevolg van deze stakingsoproep is dat bijna alle Nederlandse personeelsleden van de Spoorwegen niet naar hun werk gaan en daarmee het treinverkeer lam leggen. De gevolgen van de staking in bezet gebied zijn groot. De Duitsers winnen de slag om Arnhem en de staking duurt tot aan de bevrijding. Ze maken hun dreigement waar dat een staking de voedselvoorziening in gevaar brengt: terwijl Duitse militairen met ingereden treinen eigen transporten verzorgen, lijdt vooral het westen van Nederland onder de hongerwinter. Ook de 30.000 stakende spoorwegambtenaren zijn niet veilig en moeten onderduiken.