17 november 1944

Stichting Nederlands Volksherstel opgericht

In overleg met de regering in ballingschap wordt in bezet gebied een College van Vertrouwensmannen opgericht, samengesteld uit vooraanstaande politici en vertegenwoordigers van het verzet. De Vertrouwensmannen moesten direct na de bevrijding in afwachting van de terugkeer van de Nederlandse regering, leiding gaan geven aan het land. De Vertrouwensmannen berichten op 17 november 1944 aan de regering dat het heeft besloten tot oprichting van de Stichting Nederlands Volksherstel. Deze zal zich ten doel stellen hulp te bieden aan de zwaarst getroffenen van de oorlog. In de stichting werken samen alle kerken, het Rode Kruis, verschillende ministeries en instellingen op sociaal gebied en ook (voormalige) illegale groepen. Na de capitulatie van de Duitse strijdkrachten zou Volksherstel in de openbaarheid treden.