25 april 1945

De Verenigde Naties opgericht

De Verenigde Naties worden op 25 april 1945 tijdens de ‘United Nations Conference on International Organisations’, in San Francisco opgericht. Het belangrijkste doel van de Verenigde Naties was en is het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. De VN is een opvolger van de Volkenbond. Deze bond werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog om ‘een einde te maken aan alle oorlogen’. De bond had echter niet kunnen voorkomen dat er weer een wereldoorlog uitbrak.