05 juni 1945

Verklaring van Berlijn ondertekend

De winnaars van de Tweede Wereldoorlog – Sovjet-Unie, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten – ondertekenen op 5 juni 1945 de Verklaring van Berlijn. In dit verdrag staat dat Duitsland en Berlijn zullen worden opgedeeld in vier zones. Ook installeren de geallieerden een controleraad. De partijen hopen hiermee de politieke macht van Nazi-Duitsland te breken. De geallieerden krijgen zo complete controle over het politieke, economische en culturele leven totdat Duitsland weer op eigen benen kan staan. Hoofdpunten voor de naoorlogse politiek in Duitsland waren de denazificatie, democratisering, demilitarisering en decentralisering. De geallieerden controleraad is een overkoepelend overlegorgaan tussen de vier landen. De controleraad blijkt niet erg succesvol, omdat de landen in hun zone allemaal absolute en onafhankelijke macht hebben. De relatie tussen de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië enerzijds en de Sovjet-Unie anderzijds bekoelt al snel. In mei 1949 wordt de Bundesrepublik Deutschland (BDR) en een paar maanden later de Deutsche Demokratische Republik (DDR) uitgeroepen. Hiermee komt een einde aan de directe geallieerde bezetting.