27 maart 1943

Verzetsaanslag op Amsterdamse bevolkingsregister

Een verzetsgroep onder leiding van Gerrit van der Veen en Willem Arondeus voert in de avond van 27 maart 1943 een geslaagde aanslag uit op het Amsterdamse bevolkingsregister in het Artiscomplex. Door het fanatieke bluswerk van de brandweer worden veel aanvankelijk bespaard gebleven persoonskaarten alsnog vernietigd. De ‘Sicherheitspolizei’ weet binnen twee weken de meeste leden van de groep op te pakken. De uitgeloofde beloning van tienduizend gulden wordt verdeeld onder drie tipgevers.