03 november 1944

Vlissingen bevrijd

Op 3 november 1944 wordt Vlissingen na een zware strijd bevrijd. De Zeeuwse havenstad is een van de door oorlogsgeweld zwaarst getroffen gemeentes van het land. De wederopbouw vraagt enorme inspanningen van de bevolking. Terwijl een groot deel van Nederland nog gebukt gaat onder de Duitse bezetting herdenkt Vlissingen op 6 april 1945 dat hun stad 373 Jaar geleden, tijdens de tachtigjarige oorlog, van Spaanse overheersing werd bevrijd. Tijdens de Duitse bezetting kon deze traditionele ‘Vrijheidsdag’ niet gevierd worden.