01 juli 1942

Vluchtenlingenkamp Westerbork wordt doorgangskamp

Op 1 juli 1942 wordt het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork officieel een doorgangskamp. Het kamp wordt overgedragen aan de ‘Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD’ en krijgt de naam ‘Polizeiliches Juden Durchgangslager’. In twee jaar tijd zouden ruim honderdduizend mensen het kamp worden binnen gevoerd, waar zij korte of langere tijd verblijven. Het leven in het kamp staat in het teken van het krijgen van vrijstelling voor het gevreesde transport. Vrijwel iedere dinsdag vertrekt een trein naar het ‘Oosten’. In totaal verlaten 93 treinen ongehinderd Nederlands grondgebied; het merendeel met bestemming Auschwitz en Sobibor.