Lesmateriaal Kamp Westerbork

Het digitale lesmateriaal wordt voor elke school op maat gemaakt. De educatieve dienst van Kamp Westerbork stelt een pakket samen waarbij sporen van Joods leven in de buurt centraal staan, van spreekbeurtpakket tot diverse verhalen. Veel materiaal is ook direct te downloaden.

Dagboek van Joseph Goebbels

Documentaire ‘het dagboek van Joseph Goebbels’ over het vernietigende effect van massamanipulatie. Ook wordt een docentenhandleiding en opdrachtenblad aangeboden.

Vergeten oorlog

Een kinderboekenreeks en online lesmateriaal over verschillende aspecten van de Tweede Wereldoorlog.

Atelier van Herinnering

Op de site vind je zo’n honderd theaterteksten die gebaseerd zijn op ontmoetingen tussen jongeren en mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten. De teksten komen voort uit de vele voorstellingen van Theater Na de Dam. Naast de teksten bieden we lesbrieven aan voor geschiedenis, burgerschap, filosofie en drama.

Graven in de klei

Boek over de rol van Marokkanen bij de verdediging en bevrijding van Nederland en over vrede en vrijheid nu.

Lesmateriaal Kamp Westerbork

Het te bestellen lesmateriaal wordt voor elke school op maat gemaakt. De educatieve dienst van Kamp Westerbork stelt een pakket samen waarbij sporen van Joods leven in de buurt centraal staan, van spreekbeurtpakket tot diverse verhalen. Veel materiaal is ook direct te downloaden.

Leskoffer in de klas

Een leskoffer met de verhalen van 8 mensen die in Kamp Amersfoort zaten. Er zit een lerarenhandleiding en een werkboekje voor elke leerling bij. De koffer wordt in bruikleen gegeven.

De Ontdekking

In de strip De Ontdekking lezen leerlingen over de periode van de bezetting van Nederland. Het gaat over belangrijke gebeurtenissen en begrippen zoals de intocht van het Duitse leger, verzet en collaboratie. Bij het verhaal horen verschillende (klassikale) opdrachten.

Ons monument

Documentaire met getuigenverhalen bij Katwijkse oorlogsmonumenten.

Bedankt voor onze vrijheid

Boek met oorlogsverhalen en met name over de degenen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid vandaag, geïllustreerd door diverse gedenktekens in het land.