Lesmateriaal Kamp Westerbork

Het te bestellen lesmateriaal wordt voor elke school op maat gemaakt. De educatieve dienst van Kamp Westerbork stelt een pakket samen waarbij sporen van Joods leven in de buurt centraal staan, van spreekbeurtpakket tot diverse verhalen. Veel materiaal is ook direct te downloaden.

Het jaar 2602

Dvd met documentaire over mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog als kind verbleven in de Japanse interneringskampen (vanaf het Japanse jaar 2602).

Leskoffer in de klas

Een leskoffer met de verhalen van 8 mensen die in Kamp Amersfoort zaten. Er zit een lerarenhandleiding en een werkboekje voor elke leerling bij. De koffer wordt in bruikleen gegeven.

De Ontdekking

In de strip De Ontdekking lezen leerlingen over de periode van de bezetting van Nederland. Het gaat over belangrijke gebeurtenissen en begrippen zoals de intocht van het Duitse leger, verzet en collaboratie. Bij het verhaal horen verschillende (klassikale) opdrachten.

Ons monument

Documentaire met getuigenverhalen bij Katwijkse oorlogsmonumenten.

Lesgeven over de Holocaust

In dit lesplan komen delen uit de dagboeken van vijf kinderen aan bod. Zij leefden in de jaren ’30-’40 en werden vermoord in de Holocaust. Via deze fragmenten komen de ervaringen van deze Joodse kinderen in Europa aan bod: hun leven voor de oorlog, het begin van de bezetting, anti-Joodse wetten – de “ster van schaamte”, het ontregelen van het leven, de opsluiting in de getto’s of in de onderduik moeten, en het dagelijks leven als Joods kind gedurende de Holocaust. Ook wordt er nog aanvullend lesmateriaal aangeboden.

Omdat wij mooi waren

Documentaire en lesbrief over troostmeisjes uit voormalig Nederlands-Indië gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Dagboek van Joseph Goebbels

Documentaire ‘het dagboek van Joseph Goebbels’ over het vernietigende effect van massamanipulatie. Ook wordt een docentenhandleiding en opdrachtenblad aangeboden.

Hanna’s reis

Lesmateriaal horend bij het boek ‘Hanna’s reis’. Aan de hand van echte brieven, foto’s en scenes uit het boek kan het waargebeurde verhaal van het joodse meisje Hanna worden gereconstrueerd.