Scherpstellen op heden én verleden

Inleiding

door De redactie – leesduur 3 minuten

De Tweede Wereldoorlog staat nog steeds volop in de belangstelling. In Nederland staan we massaal stil bij de oorlogsgetroffenen, vieren we de bevrijding, onthullen nieuwe monumenten en vertellen de verhalen van ooggetuigen door. Als samenleving herinneren we datgene wat is gedeeld en vastgelegd en wat tot ons collectieve geheugen is gaan behoren.

Maar telkens opnieuw komen er ook nieuwe verhalen en bronnen bovendrijven. Onbekende of minder vertrouwde verhalen, die in een veranderende samenleving nieuwe vragen oproepen. Hoe we de oorlog zien en begrijpen is dus voortdurend in ontwikkeling, zelfs bijna acht decennia na afloop van de Tweede Wereldoorlog.

Toonaangevend onderzoek

In mei 2022 is het tien jaar geleden dat de eerste editie van WO2 Onderzoek uitgelicht verscheen. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan is er nu deze speciale jubileumuitgave. In deze editie verzamelden we tien van de meest spraakmakende artikelen uit de afgelopen tien jaar. De artikelen tonen de rijkdom en variatie van inzichten die een decennium aan onderzoek heeft opgeleverd: van de vraag of iedereen een oorlogsmisdadiger zou kunnen worden tot aan de toegevoegde waarde van online games in het klaslokaal.

Het opnieuw publiceren van de teksten laat soms ook zien welke grote ontwikkelingen zich hebben voltrokken sinds het verschijnen van het betreffende artikel – in het onderzoek, maar ook in het maatschappelijk debat. Enkele van deze artikelen gaan daarom vergezeld van een korte reflectie, geschreven door wetenschappers, onderwijsprofessionals en museumexperts. In korte bijdragen beargumenteren zij waarom het gekozen artikel nog altijd relevant is voor het vakgebied en geven zij een overzicht van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen sindsdien, of reiken ze een aanvullend perspectief aan.

U begrijpt: tijdens het kiezen van de tien artikelen zijn heel wat darlings gesneuveld. Gelukkig kunt u in deze online omgeving zoals u gewend bent álle digitaal verschenen edities gratis nalezen.

Veranderend zicht op het verleden

In tien jaar tijd is WO2 Onderzoek uitgelicht uitgegroeid tot een toonaangevend tijdschrift dat uiteenlopende groepen lezers informeert en inspireert. Onveranderd blijft het feit dat nieuwe inzichten onontbeerlijk zijn; ze scherpen onze blik op het verleden. Ook stellen ze ons in staat om hedendaagse ontwikkelingen beter te begrijpen door deze in historisch perspectief te plaatsen.

Kijkend naar parallellen tussen heden en verleden krijgen we een helderder zicht op het huidige tijdsgewricht. Met WO2 Onderzoek uitgelicht bieden we een platform voor dit scherpstellen op heden én verleden.