De economie van de Holocaust-herinnering

Jaargang 12, nummer 1, januari 2023

De vermenging van herdenking en commercie roept ongemak op, en vaak ook verontwaardigde reacties. (Hoe) mag het verleden van de Holocaust worden toegeëigend? En met welke verwachtingen? In deze WO2 Onderzoek uitgelicht onderzoeken we de economie van de Holocaust-herinnering.

Froukje Demant | Bij het thema

“There’s no business like Shoah business”

De ‘Holocaust-industrie’ en ‘Holokitsch’ brengen ons in een spagaat, schrijft Froukje Demant: de morele bezwaren tegen commercialisering en popularisering botsen met de eveneens morele oproep en plicht om de herinnering aan de Holocaust levend te houden.

Kees Ribbens | Stand van het debat

Holocaust als handelswaar. Terugkerende spanningen tussen historie en commercie

De omgang met ‘dark souvenirs’ leidt al jarenlang tot veel ophef. Kees Ribbens pleit voor een open gesprek over hoe de economische omgang met de Holocaust vorm krijgt.

Nienke van Leverink | Interview

‘Dark souvenirs’. Oorlogsinstellingen over hun museumshopkeuzes

Wat voor souvenirs verkopen WO2-instellingen en hoe fungeren die objecten in onze herinneringscultuur? Journalist Nienke van Leverink sprak medewerkers van Nationaal Monument Oranjehotel, Nationaal Monument Kamp Amersfoort en Oorlogsmuseum Overloon.

Djuna Kramer | Leven met oorlog

“Het Indische zwijgen waarover je vaak hoort, gold voor mijn grootouders niet”

“Dit verhaal kan niet op een simpele manier worden verteld.” In deze nieuwe rubriek spreekt Djuna Kramer met Chrissy Flohr van Museum Sophiahof over haar werk en persoonlijke drijfveren.

Colofon

Redactie
Sophie van den Bergh MA, Dr. Froukje Demant, Matthias Lukkes, Cecile Post MA, Prof. Dr. Kees Ribbens, Dr. Onno Sinke

Beeldredactie
Rutger van Krieken MA

Eindredactie
Marije Wilmink