Digitale herinnering

Jaargang 10, nummer 2, april 2021

Diverse herdenkingen vonden afgelopen jaar noodgedwongen online plaats. Hoe wezenlijk anders is zo’n herdenking via een beeldscherm? En kan het ons denken aanscherpen over wat herdenken is of kan zijn? Deze editie van WO2 Onderzoek uitgelicht staat in het teken van onderzoek naar digitale herinnering en online herdenken.

Kees Ribbens | Bij het thema

All things digital

Nóg meer tijd achter een computerscherm. Kees Ribbens, redacteur van WO2 Onderzoek uitgelicht, blikt terug op het turbulente afgelopen jaar.

Victoria Grace Walden | reflectie

Online herdenken: lonkend perspectief voor de toekomst?

Wat is de essentie van herinneren en herdenken? En wat blijft daarvan overeind in tijden van toenemende digitalisering? Filosoof Victoria Walden analyseert een aantal herdenkingen die online plaatsvonden.

Yra van Dijk en David Duindam | Bespreking

Herinnering in tijden van Instagram

Hoe dienen musea en archieven in te spelen op de alomtegenwoordigheid van digitale media? Yra van Dijk en David Duindam pleiten voor meer bewustzijn van de effecten van digitale technologieën op hoe we het verleden ervaren.

Rik Smit | Analyse

De herinneringspolitiek van digitale platformen

Op welke wijze oefenen online platforms invloed uit op onze herinneringscultuur? Rik Smit laat zien hoe commerciële mediabedrijven zoals YouTube de oorlog in Syrië niet alleen documenteren, maar ook sturen en manipuleren—zonder daar noodzakelijkerwijze verantwoording over te hoeven afleggen.

Ewout Karel en Fabian Sapthu | Column

Digitaal onderdompelen

Hoe kunnen digitale tools de bestaande herdenkingscultuur ondersteunen? Ewout Karel en Fabian Sapthu verkennen een aantal mogelijkheden om de onderdompelende ervaring van een herdenking te versterken.

Pieter Van den Heede | oorlog verbeeld

De oorlog als spel. Call of Duty WW II versus Attentat 1942

Waarom werd je grootvader na de aanslag op Heydrich gearresteerd? En wat is er daarna met hem gebeurd? Pieter Van den Heede onderzoekt hoe videogames onze kennis over de Tweede Wereldoorlog kunnen verrijken.

Colofon

Redactie
Dr. Froukje Demant, Dr. Ilse Raaijmakers, Brigitte de Kok, Prof. dr. Kees Ribbens, Sophie van den Bergh MA

Beeldredactie
Rutger van Krieken MA

Eindredactie
drs. Marije Wilmink