Joods leven

Jaargang 11, nummer 1, januari 2022

De Tweede Wereldoorlog werpt nog altijd zijn schaduw op het hedendaagse Joodse leven in Nederland. Tegelijkertijd is de Joodse gemeenschap veerkrachtig, divers en op veel plekken aanwezig. In deze WO2 Onderzoek uitgelicht staat recent onderzoek naar Joods leven centraal.

Froukje Demant | Bij het thema

Joods leven na de Holocaust

Hoe kunnen we de rijkdom en diversiteit van Joods leven onderzoeken en ervaren zonder voorbij te gaan aan de doorwerking van de Holocaust in verschillende generaties? Froukje Demant over deze ingewikkelde en belangrijke opdracht.

Asjer Waterman | Overzicht

Het Joodse leven in Nederland: een overzicht van naoorlogse ontwikkelingen

Hoe hebben Joodse cultuur en religie zich ontwikkeld na WO2? Asjer Waterman geeft een helder overzicht van de factoren die de eigenheid en pluriformiteit van de Joodse gemeenschap in Nederland hebben gevormd.

Lucia Hoenselaars | Interview

“Antisemitisme is een bedreiging voor de Nederlandse identiteit”

Onderzoek naar de oorlog en de nasleep ervan zijn cruciaal voor het welzijn van de Joodse gemeenschap én voor de bestrijding van antisemitisme, stellen Bart Wallet en Eddo Verdoner. Lucia Hoenselaars ging met hen in gesprek.

Annemiek Gringold | Column

Een museum over mensen

Het Nationaal Holocaustmuseum opent in 2023 zijn deuren. Curator Annemiek Gringold schrijft over de opdracht om in de museale opstelling recht te doen aan de slachtoffers van de Holocaust, en tegelijkertijd het alledaagse Joodse leven volop in het licht te zetten.

Lara Nuberg | Oorlog verbeeld

Hoe overleven identiteit kleurt. Over “Verdriet en boterkoek”

Hoe identiteit vorm te geven vanuit een gemarginaliseerde positie? In “Verdriet en boterkoek” schrijft Margalith Kleijwegt over drie generaties binnen haar Joodse familie. Lara Nuberg neemt het boek onder de loep.

Colofon

Redactie
Dr. Froukje Demant, Dr. Ilse Raaijmakers, Brigitte de Kok, Prof. dr. Kees Ribbens, Sophie van den Bergh MA

Beeldredactie
Rutger van Krieken MA

Eindredactie
drs. Marije Wilmink