Omgaan met historisch onrecht

Jaargang 9, nummer 6, december 2020

De laatste jaren laten veel instituties onderzoek uitvoeren naar hun betrokkenheid bij historisch onrecht tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Is er een ‘passende’ manier om met dit onrecht om te gaan? En wat is de impact van rechtsherstelprocedures op slachtoffers en nabestaanden?

Ilse Raaijmakers | Bij het thema

Zoektocht

De laatste jaren laten veel instituties onderzoek uitvoeren naar hun betrokkenheid bij historisch onrecht tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Is er een ‘passende’ manier om met dit onrecht om te gaan? En wat is de impact van rechtsherstelprocedures op slachtoffers en nabestaanden?

Job Cohen | Column

Restitutie, compensatie, tegemoetkoming

“Erken immoreel gedrag uit het verleden.” Job Cohen over zijn voorzitterschap van de Commissie die verantwoordelijk is voor het instellen van een financiële regeling voor slachtoffers van WO II-transporten.

Elias van der Plicht | Stand van zaken

Institutionele wandaden en de zoektocht naar rechtsherstel

Betrokkenheid van Nederlandse instituties bij het leed dat Joden tijdens de bezettingsjaren werd aangedaan, is nog altijd een open zenuw. Over de verschillende stadia in dit lange proces van verwerking en genoegdoening.

Bart Nauta | Interview

“Kan dit onrecht zomaar passeren?”

“De manier waarop historisch onrecht in verschillende generaties doorleeft, laat zien dat het niet te laat is dat wij het er nog over hebben.” Nicole Immler en Jackie June ter Heide spreken over de impact van procedures van rechtsherstel: brengen die de erkenning waarop getroffenen...

Sophie van den Bergh | Oorlog verbeeld

Ludmilla, of lijken aan de lopende band

In 1944 werd operaparodie Ludmilla opgevoerd in Kamp Westerbork onder extreme omstandigheden. Wat betekent het om dit beladen stuk opnieuw uit te voeren?

Colofon

Redactie
Dr. Froukje Demant, Dr. Ilse Raaijmakers, Renske Krimp MA, Prof. dr. Kees Ribbens, Sophie van den Bergh MA

Beeldredactie
Rutger van Krieken MA

Eindredactie
drs. Marije Wilmink