Omgaan met zwarte bladzijden

jaargang 7, nummer 6, september 2018

Yvonne van Genugten en Margaret Leidelmeijer | Bij het thema

(H)erken meer stemmen in het historische verhaal

Ons beeld van medemensen hangt af van de maatschappelijke context waarin we verkeren. Perspectievenzijn van groot belang bij het bespreken van zwarte bladzijden in onze geschiedenis.

Sadiah Boonstra | Musea en koloniale erfenis

Omgaan met zwarte bladzijden

Nu in Nederland, net als elders, de publieke aandacht groeit voor zwarte bladzijden van de geschiedenis, worden pogingen ondernomen onze koloniale geschiedenis te herschrijven. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je om met de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis?

Tom Menger | Volkerenmoord in Namibië

Leidde het Duitse kolonialisme tot de Holocaust?

Ook Duitsland worstelt met een koloniaal verleden. Die worsteling gaat vooral over de ‘vergeten geschiedenis’ van Duits-Zuidwest-Afrika (het huidige Namibië). Hier werden tussen 1904 en 1907 grote delen van de Herero- en Nama-volkeren door Duitse troepen uitgemoord: de eerste genocide van de twintigste eeuw.

Martine Gosselink | Column

Het weergeven van leed

Mensen gaan verschillend met situaties om, en zeker met traumatische. Ze verwerken gebeurtenissen op hun eigen manier en hebben er al even persoonlijke herinneringen aan. Hoe geef je leed weer?

Netwerk Oorlogsbronnen | Oorlogsbron uitgelicht

Golven olie en vrachten bauxiet

Dit keer in ‘Oorlogsbron uitgelicht’: de gevolgen van de Amerikaanse aanwezigheid in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Colofon

Redactie
Dr. Froukje Demant, Dr. Ilse Raaijmakers, Renske Krimp MA, Frank van der Elst MA

Beeldredactie:
Rutger van Krieken MA

Eindredactie:
Hilde Bakker

Coverbeeld
Nederlandse artillerie werd ingezet tijdens veroveringsoorlogen, zoals hier in Bali in 1906. Foto: Wikimedia Commons