Oorlogstoerisme

jaargang 8, nummer 2, april 2019

Joost Rosendaal | Bij het thema

Oorlogstoerisme

In deze editie van WO2 Onderzoek uitgelicht staat het thema Oorlogstoerisme centraal. Wat beweegt mensen oorlogsmusea en voormalige kampen te bezoeken. Wat nemen ze mee van hun bezoek? En is oorlogstoerisme hetzelfde als dark tourism?

Jeroen Nawijn | Bezoekersonderzoek

‘Daar zijn waar het gebeurd is’

Onderzoeker Jeroen Nawijn brengt in kaart wat we tot nu toe weten over de mensen die voormalige concentratiekampen bezoeken. Wat zijn hun verwachtingen? En hoe kijken ze terug op een bezoek?

Laurie Slegtenhorst | Battlefield Tours

In de voetsporen van helden en daders

Promovenda Laurie Slegtenhorst nam deel aan twee battlefield tours en toont ons de verschillen en overeenkomsten.“Een Duitse begraafplaats bezoeken, daar begin ik niet aan.”

Frank van der Elst (redactie WO2 Onderzoek uitgelicht) | Interview

Dark tourism nader verklaard

Wanneer het over oorlogstoerisme gaat, is de term dark tourism nooit ver weg. Maar wat betekent deze term nu eigenlijk? En op wat voor manieren wordt hij toegepast?

Piet Hein Donner | Column

Erevelden tonen de prijs van vrijheid

Piet Hein Donner schrijft in zijn column dat de meeste Nederlandse oorlogsgraven niet in Nederland, maar op het Indonesische eiland Java liggen. Het aantal Indonesische bezoekers van de erevelden neemt zelfs toe.

Janneke Jorna (Netwerk Oorlogsbronnen) | Oorlogsbron uitgelicht

Groeten uit Holland

In Oorlogsbron uitgelicht dit keer aandacht voor Duitse soldaten die zich tijdens de bezettingsjaren soms ook als toerist in Nederland gedroegen. Ze werden van hogerhand zelfs opgeroepen ‘het land van Rembrandt’ te verkennen.

Colofon

Redactie
Dr. Froukje Demant, Dr. Ilse Raaijmakers, Renske Krimp MA, Prof. dr. Kees Ribbens, Frank van der Elst MA

Beeldredactie
Rutger van Krieken MA

Eindredactie
drs. Marije Wilmink