Transnationaal herinneren

jaargang 7, nummer 4, mei 2018

Rob van der Laarse | Bij het thema

Van Deventer naar Danzig

De herinnering aan de oorlog is niet alleen een nationaal fenomeen. Juist door het internationale karakter is er plaats voor nuances, maar we moeten beducht zijn voor een politiek gebruik van de geschiedenis.

Lucia Hoenselaars | Interview

“Herdenkingen gaan altijd over de toekomst”

Als het gaat om onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog en de twintigste-eeuwse herinneringscultuur, kan je niet om het werk van Jay Winter heen. Een interview.

David Duindam | Analyse

Transnationale herinneringen: circulatie en politisering

De Europese Holocaust-herinnering is een kwestie van vormgeving geweest, geen vanzelfsprekendheid. David Duindam pleit voor het loslaten van het idee dat een herinnering van nature thuishoort binnen één nationale context.

Victoria van Krieken | Column

Angst en Vrijheid

Wat ik in mijn werk waarneem, is een groeiende interesse om meer van dit soort verhalen te vertellen. Verhalen die verder gaan dan heldenverering en de eigen nationale vanzelfsprekendheden.

Bas Kromhout | Essay

Nationale en transnationale beelden van verzet

Het patriottische narratief over de Tweede Wereldoorlog en het verzet daarin, dat een tijdlang minder populair was, lijkt opnieuw aan kracht te winnen.

Netwerk Oorlogsbronnen | Oorlogsbron uitgelicht

Begraven op de Grebbeberg

Gedurende de Tweede Wereldoorlog zetten de nationaalsocialisten de bijzondere variant van transnationaal herdenken die op de Grebbeberg ontstond in voor eigen gewin tijdens Heldengedenktag.