Tussen feit en fictie

jaargang 7, nummer 7, november 2018

Christel Tijenk | Bij het thema

Een feilloos geheugen bestaat niet

In deze editie van WO2 Onderzoek uitgelicht staat het thema Tussen feit en fictie centraal: over herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de (on)betrouwbaarheid van ons geheugen. Hoe weten we of verhalen van ooggetuigen kloppen

Renske Krimp | Analyse en interview

Cameraman onder de nazi’s

De opgetekende herinneringen van een dwangarbeider vertellen een “bijna ongelooflijk” verhaal. Het leidt tot de vraag: hoe onderscheid je echte herinneringen van pseudoherinneringen?

Margalith Kleijwegt | Reportage

Herinneringen aan Iwan

De overlevenden van het kamp wisten het zeker: John Demjanjuk was Iwan de Verschrikkelijke, de beul van Treblinka. Toch hadden ze het mis. Een terugblik op een “trieste en soms ook absurde vertoning”.

Eva Moraal | Column

Duizenden Westerborken

Bij het lezen van talloze brieven, dagboeken en memoires van kampingezetenen blijkt ineens hoe moeilijk de geschiedenis van Westerbork te vatten is. Aan de onderzoeker de taak een weg te vinden in het woud van feiten, herinneringen, onjuistheden en dat wat verzwegen wordt.

Netwerk Oorlogsbronnen | Oorlogsbron uitgelicht

Het verhaal achter de praalwagens

In Oorlogsbron uitgelicht dit keer het verhaal achter de feestelijke praalwagens en optochten van kort na de bevrijding in 1945. Wel Buchenwald, geen Auschwitz; de vroege herinneringscultuur verbeeld. 

Colofon

Redactie
Dr. Froukje Demant, Dr. Ilse Raaijmakers, Renske Krimp MA, Frank van der Elst MA

Beeldredactie
Rutger van Krieken MA

Eindredactie
Marije Wilmink