Vechten voor vrijheid?

Jaargang 11, nummer 3, juni 2022

Massaal geweld in Europa domineert opnieuw de actualiteit. In deze WO2 Onderzoek uitgelicht kijken we naar de recente geschiedenis van de krijgsmacht en de vredesbeweging. Wat waren opvattingen over vrede en vrijheid na de oorlog? En wat leren die ons vandaag de dag?

Kees Ribbens | Bij het thema

Voorbij de vertrouwde vrede?

Enige tijd dachten we in Nederland dat oorlog iets uit het verleden was, volgens Kees Ribbens. Maar recent massaal geweld in Europa en elders noopt tot bezinning.

Ben Schoenmaker | Analyse

Maatschappij en krijgsmacht in Nederland

Het beeld van Nederland als niet-militaire natie blijkt hardnekkig, schrijft Ben Schoenmaker. Om dit idee te ontkrachten ontrafelt hij de recente geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in de maatschappij.

Maarten van den Bos | Analyse

Soldaten voor de vrede

Na de beroemde demonstraties tegen kruisraketten in de jaren tachtig lijkt de vredesbeweging van het maatschappelijk toneel verdwenen te zijn. Maarten van den Bos over de geschiedenis en het hedendaagse vredes- en ontwikkelingswerk van Pax Christi.

Else de Jonge | Interview

Het politieke instrument van een beschaafde natie

“We willen eigenlijk niet vechten, maar ook weer wel.” Een gesprek met Tine Molendijk en Christ Klep over de dubbelzinnige militaire identiteit, de perceptie van vredesmissies en morele verwonding bij militairen.

Jeoffrey van Woensel | Oorlog verbeeld

Brothers in arms, forever. De kracht en troost van muziek voor veteranen

Welke rol speelt muziek bij het verwerken van uitzendervaringen door militairen? Jeoffrey van Woensel verkent het belang én de impact van een aantal nummers uit de Veteranen Top 50.

Colofon

Redactie
Dr. Froukje Demant, Dr. Onno Sinke, Cecile Post MA, Prof. Dr. Kees Ribbens, Sophie van den Bergh MA

Beeldredactie
Rutger van Krieken MA

Eindredactie
Marije Wilmink