Vergeten leed?

Jaargang 13, nummer 2, april 2024

Wat maakt een geschiedenis vergeten, of zelfs verzwegen? En hoe en waarom eisen verschillende groepen een plek op in het collectieve geheugen? In deze WO2 Onderzoek uitgelicht werpen we in uiteenlopende bijdragen een kritische blik op de term ‘vergeten slachtoffers’.

Matthijs Kuipers | Bij het thema

Het ene ‘vergeten’ is het andere niet

Vergeten is niet simpelweg het tegenovergestelde van weten, stelde Shoshana Felman al in 1982. Wat is het dan wel? In ieder geval weerbarstig, bepleit redacteur Matthijs Kuipers.

Erik Schumacher | Analyse

Vergeten of onderbelicht?

Erik Schumacher bespreekt twee tentoonstellingen over ‘vergeten’ slachtoffergroepen: patiënten van psychiatrische instellingen en tewerkgestelden. Wat is het verhaal over kennis en erkenning dat wordt uitgedragen?

Cristan van Emden | Column

Historici kunnen het vergeten!

Vergeten. Verzwegen. Onderbelicht. Ondergesneeuwd. Wat hebben die termen te maken met herinneren en herdenken? Cristan van Emden legt het uit.

Anne-Lise Bobeldijk | Bespreking

De ongemakkelijkheden van herdenken

Een geschiedenis bestempelen als ‘vergeten’ biedt de mogelijkheid om die naar eigen inzicht te interpreteren, zonder per se kennis te nemen van historische feiten. Anne-Lise Bobeldijk analyseert wat dit betekent aan de hand van het recent verschenen “Nederland en de herinnering aan de Jodenvervolging” (Frank...

Amir Taha | Analyse

Herdenken als vorm van oorlogskritiek

Irak is al meer dan veertig jaar in staat van oorlog, maar kent nauwelijks officiële herdenkingen. Amir Taha over de dynamiek van het Iraakse collectieve geheugen.

Esther Captain | Geluiden van de oorlog

Cincang en dombreng. Resonanties van geweld tijdens de eerste fase van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd

Hoe klonk het geweld dat in de eerste maanden van de Indonesische strijd voor onafhankelijkheid oplaaide?

Colofon

Redactie
Sophie van den Bergh MA, dr. Anne Marthe van der Bles, dr. Matthijs Kuipers, Matthias Lukkes, Cecile Post MA, prof. dr. Kees Ribbens

Beeldredactie
Beau Visser

Eindredactie
Marije Wilmink

Technische eindredactie
Joyce van Galen Last, Beau Visser