Vluchtelingen toen en nu

jaargang 7, nummer 5, juli 2018

Lars van Troost | Bij het thema

Vluchtelingenopvang in historisch perspectief

Elke geschiedenis is altijd ook een geschiedenis van migratie, schrijft de Duitse geschiedwetenschapper Heinrich August Winkler. Dat wil niet zeggen dat elke migratiegeschiedenis hetzelfde is.

Leo Lucassen | Naoorlogse opvang

Vluchtelingen in het land van dominees en kooplieden

Een ‘grande arche des fugitifs’, zo werd de Republiek der Verenigde Nederlanden ooit wel genoemd nadat protestanten uit zuidelijke buurlanden hier massaal een veilig heenkomen zochten en vonden. Maar niet altijd was Nederland even gastvrij in de opvang van vluchtelingen.

Lucia Hoenselaars | Analyse

Vluchtelingen zijn van alle tijden (maar elke crisis is uniek)

Vluchtelingen zijn van alle tijden. Maar omdat de wereld om ons heen verandert – door politieke trends, de publieke opinie en technologische ontwikkelingen – is elke vluchtelingencrisis uniek. Toch vallen er uit het verleden wellicht lessen te trekken voor de omgang met de huidige vluchtelingenproblematiek.

Uğur Ümit Üngör | Column

De Syrische oorlogsgeneratie

De geschiedenis van de Syrische catastrofe moet nog geschreven worden, wat nog zeker decennia gaat duren. Beetje bij beetje komt onderzoek hiernaar op gang.

Netwerk Oorlogsbronnen  | Oorlogsbron uitgelicht

Op de vlucht voor het water

Dit keer in ‘Oorlogsbron uitgelicht’: hoe het Zeeuwse eiland Walcheren in 1944 onder het zeewater verdween toen geallieerde vliegtuigen zeedijken bombardeerden.