Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor personen die betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties.

Het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor projecten in het kader van 75 jaar vrijheid. Het Mondriaan Fonds zal het budget verdelen.

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien.

De Stichting Democratie en Media investeert in onafhankelijke, kritische media en een sterke, integere democratische rechtstaat.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten.