De volgende fondsen dragen onder andere bij aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Werkt u aan een project met hetzelfde doel? Wellicht kunnen deze fondsen u steunen.

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties....

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien.

De Stichting Democratie en Media investeert in onafhankelijke, kritische media en een sterke, integere democratische rechtstaat.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten.

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.