Collaboratie

Tijdens de bezettingsjaren zijn er Nederlanders die vrijwillig met de Duitsers meewerken: collaborateurs. Collaborateurs steunen en helpen de nazi’s en keren zich daarmee tegen de Nederlandse overheid in ballingschap. Zij worden daarom in de volksmond ‘landverraders’ genoemd. Collaborateurs werken vrijwillig mee aan de vervolging van onder andere Joden, verraden onderduikers en verzetsorganisaties of treden vrijwillig toe tot het Duitse leger. De motieven om de bezetter te steunen lopen uiteen. Sommige collaborateurs steunen de Duitsers omdat zij zich identificeerden met het nationaalsocialistische gedachtegoed. Anderen helpen de bezetter om er persoonlijk beter van te worden. Informatie verstrekken aan de Duitsers levert namelijk vaak een financiële beloning op.

NSB

De NSB (Nationaalsocialistische Beweging in Nederland) is een politieke partij die tijdens de bezettingsjaren collaboreert met de nazi’s. De NSB wordt in...

Nederlandse SS'ers

Ongeveer 25.000 Nederlanders nemen tijdens de oorlog vrijwillig deel aan de Waffen-SS. Ze vechten met de Duitsers mee om het Derde Rijk...

De WA

In november 1932 wordt de WA (Weerbaarheidsafdeling) van de NSB opgericht. De WA is bedoeld om leider Anton Mussert te beschermen tegen...

Verraad

Tijdens de oorlog zijn ook in Nederland verraders en provocateurs actief die informatie of diensten aan de bezetter leveren. Zo’n informant wordt...

Lokale politici en ambtenaren

De bezetter gebruikt lokale politici om dwangmaatregelen door te voeren in Nederland. Wie niet meewerkt, wordt uit zijn ambt ontheven of gevangen...

Andere fascistoïde groepen

Van 1918 tot 1945 kent Nederland naast de NSB nog een aantal andere fascistische partijen die zich aansluiten bij het nationaalsocialisme uit...