Economie

Ook al is het oorlog, de economie van Nederland groeit. Nazi-Duitsland vraagt namelijk veel producten van Nederland en investeert in de Nederlandse economie. Zo zijn er veel winstgevende bouwprojecten voor de verdediging van Duitsland. In de latere oorlogsjaren stort de Nederlandse economie echter in. Bovendien worden veel werkkrachten (naar schatting 500.000) naar Duitsland gestuurd in het kader van de arbeidsinzet.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

Propagandaposter over het belang van de Duitse economie vergeleken met Frankrijk en Groot-Brittannië.

[Niod]

Krantenknipsel met vooroorlogse karikatuur uit de Nederlandse Pers over werkloosheid in Duitsland en Italië.

[Niod]

Op 18 mei 1943 hield Seyss-Inquart een anderhalf uur durende toespraak in de grote fabriekshal van Stork in Hengelo.

[Niod]

Nederlandse Spoorwegen – Oorlogsjaren

Artikel over de geschiedenis van de NS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met extra informatie in PDF’s.