Herstelbetalingen

Veel Duitsers ervaren het verliezen van de Eerste Wereldoorlog als een grote schande. Daarbovenop komen de gevolgen van het Verdrag van Versailles, zoals de herstelbetalingen die Duitsland moet doen. De NSDAP spreekt zich sterk uit tegen deze betalingen en krijgt daarmee veel aanhang.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

Spotprent met de tekst: “Het vraagstuk van Lausanne. De Gordiaansche Spons?” Op een schoolbord staat een opgemaakte balans tussen Oorlogsschulden en Herstelbetalingen. Édouard Herriot en Marianne kijken peinzend toe.

[Atlas van Stolk, tekening: Leo Jordaan, publicatie: De Groene Amsterdammer]

Bezetting Dortmund door Franse troepen ten tijde van de Roer bezetting.

[Niod]

Spotprent met Edouard Herriot, James Ramsay MacDonald en Dino Grandi afgebeeld als orgeldraaiers. Het orgel heeft de naam 'Herstelconferentie,' ze stoppen voor het huis Lausanne, achter zich hebben ze o.a. Parijs, Londen en Genua. Begeleidende tekst: Conferenties zonder einde. "Stop, mannen! Nou hier maar weer eens probeeren!"

[Atlas van Stolk, tekening: Leo Jordaan, publicatie: De Groene Amsterdammer]

Encyclopaedia Britannica - Allied politics and reparations

Artikel over de herstelbetalingen van Duitsland na de Eerste Wereldoorlog.

Histotheek.nl - Duitsland tijdens het interbellum

Artikel over Duitsland van 1918 tot 1939. Met aandacht voor de herstelbetalingen en de economische crisis.

Duitslandweb.nl - De Weimar-republiek (1919-1933)

De geschiedenis van Duitsland van 1919 tot 1933. Met aandacht voor de herstelbetalingen en economische crisis.

US department of State - The Dawes Plan, the Young Plan…

Achtergrondartikel over de totstandkoming van de herstelbetalingen en de rol van de Verenigde Staten hierin.