Uitbreiding Derde Rijk

Eén van de doelen van het naziregime is het vergroten van het oppervlakte van Duitsland: de ‘Lebensraum’. Dit is dan ook een belangrijk thema in de nazipropaganda.
Een achterliggende oorzaak is dat Duitsland na de vrede van Versailles gebied heeft moeten inleveren. In de jaren dertig vergroot Hitler het grondoppervlakte van Duitsland stukje bij beetje. De start is de inlijving per volksstemming van het Saarland in 1935. Hierna volgen de bezetting van het Rijnland, de Anschluss met Oostenrijk en het innemen van een gedeelte van Tsjecho-Slowakije.

Volksstemming Saarland

De vrede van Versailles heeft onder meer tot gevolg dat het Saarland van Duitsland wordt afgenomen. In het verdrag is opgenomen dat...

Bezetting Rijnland

Het verdrag van Versailles heeft onder andere bepaald dat in het Rijnland geen verdedigingswerken gebouwd mogen worden. Daarnaast is in het verdrag...

Anschluss

Hitler wil Oostenrijk bij Duitsland voegen. De nazi’s dwingen de Oostenrijkse kanselier Schuschnigg op te stappen, hij wordt opgevolgd door nationaalsocialist Arthur...

Conferentie van München

In de jaren dertig van de vorige eeuw leven er in Europa veel etnische Duitsers buiten Duitsland. Op sommige plaatsen is dat...

Molotov-Ribbentroppact

Nazi-Duitsland ontwikkelt zich in de jaren dertig tot een gevaarlijke dreiging voor de Sovjet-Unie. De nazi’s zijn anticommunistisch en willen gebiedsuitbreiding op...