Erfgoed

De nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog bestaat uit een groot aantal materiële objecten en immateriële herinneringen die getuigen van de gebeurtenissen tijdens de oorlog. Dit erfgoed is belangrijk om te bewaren en om onderzoek naar te doen. Het houdt het oorlogsverleden levend en zijn belangrijke bewijzen van de oorlog.

Monumenten

Na de bezetting zijn er duizenden gedenktekens opgericht. Zij herinneren aan bepaalde oorlogshandelingen of –gebeurtenissen of aan bepaalde oorlogsslachtoffers: burgers, verzet, vervolgden,...

Oorlogsgraven

Door het oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd veel Nederlandse slachtoffers gevallen. Maar lang niet elk slachtoffer heeft een (eigen)...

Sporen

In het Nederlandse landschap en in de Nederlandse samenleving zijn de sporen van de Tweede Wereldoorlog overal terug te vinden. Zij worden...

Dagboeken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen in Nederland en daarbuiten dagboeken bijgehouden. Deze dagboeken getuigen van de oorlogshandelingen en de directe...

Archieven

Archieven zijn verzamelingen van teksten, foto’s en audiovisueel materiaal. Zij getuigen van de gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld...