Herdenken & vieren

Na de Tweede Wereldoorlog ontstaan er veel initiatieven om de oorlogsslachtoffers te herdenken en de bevrijding van de bezetter te vieren. Nederland heeft net als Denemarken niet één maar twee dagen van herdenken en vieren hebben. 4 en 5 mei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hebben ieder hun eigen karakter, betekenis en plaats in de Nederlandse samenleving.

Overige herdenkingen

Gedurende het gehele jaar vinden er in Nederland herdenkingen plaats die herinneren aan diverse groepen oorlogsslachtoffers en aan specifieke gebeurtenissen die zich...

Herdenken en vieren internationaal

In de twintigste eeuw zijn er twee wereldoorlogen gevoerd. Samen eisten deze oorlogen meer dan tachtig miljoen mensenlevens. De Eerste Wereldoorlog heeft...

4 en 5 mei

Direct na de Tweede Wereldoorlog nemen burgers op veel plaatsen in het land het initiatief tot herdenkingen. Deze herdenkingen vinden plaats op...

15 augustus

Op 15 augustus herdenkt Nederland de slachtoffers van de Japanse bezetting. Op deze dag in 1945 komt met de Japanse capitulatie de...