Internationale samenwerking

Om te voorkomen dat de wereld wederom in een grootschalig conflict stort, bijvoorbeeld door de oplopende spanning tussen het democratische en het communistische machtsblok, worden direct na de oorlog nieuwe vormen van internationale samenwerking in het leven geroepen. Bijvoorbeeld de Verenigde Naties, NAVO en de Europese Unie. Ook worden belangrijke verdragen overeengekomen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als tegenhanger van de NAVO wordt het Warschau-pact geformeerd, een verband van communistische landen. Samenwerking tegen de achtergrond van de Koude Oorlog blijkt vaak moeizaam.

Verenigde Naties

De Verenigde Naties worden in 1945 opgericht door 51 landen. Deze intergouvernementele organisatie heeft inmiddels 193 leden. De leden werken samen op...

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Verenigde Naties neemt op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Doel is het beschermen...

Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide

Op 9 december 1948 wordt door de algemene vergadering van de Verenigde Naties het ‘Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van...

Berlijnse luchtbrug

Vanaf 24 juni 1948 sluit de Sovjet-Unie de weg-, trein- en binnenvaartverbindingen tussen West-Duitsland en West-Berlijn af, als reactie op de invoering...

NAVO en Warschaupact

In het kader van de Koude Oorlog richten de Verenigde Staten en landen in West-Europa in 1949 de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op,...

Europese Unie

In het kader van de Koude Oorlog richten de Verenigde Staten en landen in West-Europa in 1949 de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op,...