Rechtsstaat, politiek en economie tijdens bezetting

Voor het eerst sinds de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden ondergaat Nederland met de Duitse bezetting een vreemde overheersing van het eigen grondgebied en de buitenwerkingstelling van de rechtsstaat. Dit leidt tot het verdwijnen van democratische instituties en de bescherming die dit burgers geeft. Met schijnrecht, rechteloosheid en willekeur als gevolg. De Nederlandse economie draait aanvankelijk door. In de latere oorlogsjaren wordt de economie echter hevig ontregeld.

Nederlands-Indië, dat een lange geschiedenis van Nederlands koloniaal gezag kent, krijgt te maken met een Japanse bezetting.

Economie

Nadat het landelijk bestuur in handen van de bezetter is gekomen draait de economie van Nederland aanvankelijk door. In de latere oorlogsjaren...

Politieke partijen

Het parlement komt in de bezettingsjaren niet bijeen, terwijl de regering naar London is gevlucht. In 1941 worden alle politieke partijen behalve...

Duits bestuur

Nederland komt na de capitulatie niet onder een militair, maar een burgerlijk Duits bestuur te staan. De Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart wordt aangesteld...

Burgemeesters in oorlogstijd

Tijdens de bezetting moeten de Nederlandse burgemeesters steeds weer keuzes maken. Aan de ene kant zijn zij burgervader en moeten zij opkomen...

Politie en Marechaussee

De politie van Nederland moet tijdens de bezetting ook voor de bezetter werken. Bijvoorbeeld in Amsterdam tijdens de razzia’s tegen Joden en...

Kabinet en Koningshuis

Met de bezetting komt er een eind aan de monarchie en democratie in Nederland. Koningin Wilhelmina vertrekt op 13 mei 1940 naar...