Evacuatie regering en koningshuis

Op 12 mei vertrekken prinses Juliana en prins Bernhard samen met de prinsesjes Beatrix en Irene vanuit Hoek van Holland naar Londen. Koningin Wilhelmina en de meeste leden van het kabinet volgen een dag later. Het gezag in Nederland is toevertrouwd aan generaal Winkelman.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

Affiche van generaal Winkelman over het besluit om de Nederlandse regering naar het buitenland te verplaatsen.

[Niod]

Anti-koningshuis spotprent uit het NSNAP-blad 'Het Nieuwe Volk' over het koningshuis, dat in mei 1940 gevlucht zou zijn met medeneming van de Nederlandse goudvoorraad.

[Niod]

Vierkant meerkleurig herdenkingsbord met portret Wilhelmina en opschrift "Nederland zal herrijzen, Londen 1941"

[Museum Rotterdam, CC BY-SA 3.0 NL]

Verzetsmuseum Amsterdam – De Duitse inval

Kort artikel over de Duitse inval en de evacuatie naar Engeland.

Verzetsmuseum Amsterdam – 1940 in Engeland

Kort artikel over prins Bernhard en de evacuatie naar Engeland.

Parlementair Documentatie Centrum – Kabinet de Geer II

Schematisch overzicht van het kabinet De Geer dat tijdens de invasie het land bestuurde.