Nederlanders wereldwijd

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft vrijwel iedereen ter wereld te maken met deze verschrikkelijke strijd. Dat geldt ook voor de Nederlanders die zich buiten onze huidige landsgrenzen bevinden. Het leger en de marine zijn in Nederland dan wel verslagen in mei 1940, in Azië vechten ze nog een hevige strijd tegen het Japanse leger. Zeelieden op de grote vaart varen met gevaar voor eigen leven mee in konvooien om de geallieerden van voorraden te voorzien. Andere Nederlanders maken de gevaarlijke tocht naar het Verenigd Koninkrijk om zich aan te sluiten bij het Geallieerde leger. Ook op de Nederlandse Antillen en in Suriname worden maatregelen getroffen.

Engelandvaarders

Vanuit het bezette Nederland wijken mensen uit naar Engeland om in geallieerde krijgsdienst te gaan vechten. Ze worden Engelandvaarders genoemd. In de...

Koopvaardij

Bij het uitbreken van de oorlog is de Nederlandse koopvaardijvloot een van de grootste ter wereld. Deze schepen worden door de vaarplicht,...

Marine

Tijdens de oorlog zetten Nederlandse militaire eenheden de strijd tegen Duitsland en Japan in geallieerd verband voort. Dit gebeurt voornamelijk vanuit Engeland...

Koningshuis en regering

Koningin Wilhelmina en haar familie wijken op 13 mei 1940 samen met het kabinet De Geer uit naar Londen. Wilhelmina ontpopt zich als...

Azië en Australië

Na de Japanse verovering van Nederlands-Indië wijken eenheden van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) uit naar Australië. Daar worden enkele Nederlandse...

Engeland

Nederlandse militairen, dienstplichtigen en vrijwilligers helpen vanuit Engeland mee met de geallieerde oorlogsinspanning. In januari 1941 wordt de Prinses Irene Brigade opgericht....

Radio Oranje

Radio Oranje, ‘De stem van strijdend Nederland’, is een radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen. Het programma duurt een...