Nederlandse Antillen en Aruba

Net als Suriname worden ook de Nederlandse koloniën op de Antillen vanwege hun rol in de doorvoer en verwerking van aardolie betrokken bij de oorlog. Britse, Nederlandse, Amerikaanse en Braziliaanse troepen bewaken de olieraffinaderijen op Aruba en Curaçao.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

Deze foto is afkomstig uit een fotoalbum van Aruba. Speciaal samengesteld door een man werkzaam in de koopvaardij, ter herinnering aan de door hem doorgebrachte tijd gedurende de mobilisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog te Lagokamp, Aruba.

[Niod]

Over de oorlogservaringen van de Arubaanse militairen is niet veel bekend. Om meer inzicht te krijgen in het leven van de militairen zijn vraaggesprekken gevoerd met toenmalige officieren en onderofficieren van de Schutterij op Aruba en met oud-militairen van het Vrijwilligers Korps Aruba (VKA).

[Fundacion Amigonan Di Archivo, Getuigenverhalen]

Nationaal-socialistische en zeer koloniaal affiche. "Eens met bloed en zweet verworven voor ons volk. Nu verraden en verkwanseld, Suriname en Curaçao."

[Niod]