As-mogendheden

De tegenstanders van de geallieerden zijn de zogenoemde As-mogendheden. Duitsland, Italië en Japan zijn de bekendste, maar veel andere landen werken samen met deze drie. Het woord ‘as’ slaat op de diplomatieke as tussen Berlijn en Rome die bestaat sinds 1936. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werken al deze landen samen, maar het is duidelijk dat Duitsland en Japan het belangrijkste zijn. Zij beslissen wat er gebeurt.

Vichy-Frankrijk en anderen

Vichy-Frankrijk en anderen: Vichy-Frankrijk, Irak en het democratische Finland steunen de As, maar maken er geen onderdeel van uit. Finland heeft in...

Thailand en Japanse satelietstaten

Thailand en Japanse satellietstaten: Sinds de Japanse inval in Mantsjoerije is dat land een Japanse vazalstaat. Hetzelfde geldt voor Binnen-Mongolië, China en...

Duitsland, Italië, Japan

Duitsland, Italië, Japan: De belangrijkste As-mogendheden zijn Duitsland, Italië en Japan. In mei 1940 sluiten Duitsland, Italië en Japan het driemogendhedenpact. Duitsland...

Kleine As-mogendheden

In 1940 en 1941 sluiten Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Slowakije en Kroatië (de Ustaša-beweging) zich bij ‘de As’ aan. De onderlinge verhoudingen zijn...