Bevrijding West-Europa

Op D-Day begint de bevrijding van Europa. Honderdduizenden soldaten en duizenden schepen en vliegtuigen maken een begin aan de bevrijding van West-Europa. Na bijna een jaar vechten bereiken de geallieerden uiteindelijk Berlijn.

BBC – End Game

Onder het kopje 'Victory in Europe and Japan' staan een verzameling van artikelen en interactieve toepassingen over de laatste maanden van de oorlog in Europa en Azië.

BBC – My War and Beyond: Liberation in Europe

Getuigenverhaal over een Britse soldaat die meevocht om Europa te bevrijden.

USHMM – Focus on liberation

Achtergrondartikel over de bevrijding van Europa en de hiermee gepaard gaande bevrijding van concentratiekampen.

BBC – D-Day and Overlord

Onder het kopje 'Special Section: D-Day and Operation Overlord' staan een verzameling artikelen en interactieve toepassingen over D-Day en operatie Overlord.