Herinneringsbord gewijd aan Loes van Overeem

Uit de collectie van Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Delfts blauw bord dat eerste voedseluitdeling Rode Kruis 30 juni 1944 memoreert

Jaartal: onbekend

In Kamp Amersfoort heerst een zwaar regime van honger, dwangarbeid en mishandelingen. Op 30 juni 1944 arriveert het eerste voedseltransport van het Rode Kruis. Dit is door lang aandringen bedongen door Loes van Overeem, hoofd van de Dienst Speciale Hulpverlening. Het transport wordt zelfs op film vastgelegd: uit twee vrachtwagens worden kisten met het embleem van het Rode Kruis uitgeladen; Van Overeem is kort in beeld terwijl kampcommandant Berg een sigaret opsteekt. Op 19 april 1945 wordt Kamp Amersfoort door de Duitsers overgedragen aan Van Overeem. Dit herinneringsbord is na de oorlog gemaakt door een plateelfabriek in Gouda. De op het bord genoemde L. (Lammert) Pos, die dit bord dus uit dankbaarheid voor Van Overeem moet hebben laten maken, overleed in 1966 kinderloos.

Dit bord is in 2020 uit een nalatenschap aan Nationaal Monument Kamp Vught geschonken. Het bevond zich op zolder van een overledene die geen enkele link had met Kamp Amersfoort, maar wel beroepsmatig met inboedels van anderen te maken had.


Plan uw bezoek
Alle voorwerpen