Schroef uit Cel 601, een van de dodencellen

Uit de collectie van Nationaal Monument Oranjehotel

Schroef uit het bed van Cel 601, gebruikt voor inscripties op de muur

Afmetingen 5,5 x 0,5 in cm – jaartal: onbekend

Tijdens hun gevangenschap in het Oranjehotel schrijven gevangenen dikwijls teksten op de muren, zogeheten inscripties. De inscripties getuigen van hoop, veerkracht of de wens naar vrijheid. Anderen houden kalenders bij, schrijven de data van hun proces op of bevestigen hun liefde voor een partner of voor God.

Cel 601, een van de dodencellen, is de enige cel in het complex die na de Tweede Wereldoorlog in authentieke staat bewaard is gebleven. Met deze schroef, afkomstig uit het bed in deze cel, werden dit soort inscripties gemaakt. Microscopisch onderzoek waarbij kalksteen uit de muur op de schroef werd aangetroffen, bevestigt deze vermoedens. De schroef is daarmee een stille getuige van de persoonlijke hartenkreten uit die tijd.

Niet alleen in Cel 601, ook in andere cellen maakten gevangenen inscripties. Die cellen en inscripties zijn niet bewaard gebleven. Wel is een aantal direct na de bevrijding beschreven en gefotografeerd. Zo schreef iemand in cel 461: “Kijk niet naar het verleden. Kijk voorwaarts. Recht overwint geweld”, en in cel 472: “Het is niet erg hier te zijn als je er anderen door gered hebt”.

 


Plan uw bezoek
Alle voorwerpen