Museum en Tehuis Bronbeek / Indisch Herinneringscentrum

Museum en Tehuis Bronbeek / Indisch Herinneringscentrum

Nederlands-Indië: een land dat niet meer bestaat, een verleden dat nog volop leeft. Het Indisch Herinneringscentrum laat u kennismaken met de Archipel, met de verschrikkingen in de periode 1941 – 1949 en met de veerkrachtige Indische gemeenschap die zich wereldwijd heeft verspreid. Door samenwerking, voorlichting en educatie krijgt dit hoofdstuk van onze vaderlandse geschiedenis de aandacht die het verdient.

Met het Indisch Herinneringscentrum heeft de Indische gemeenschap er een belangrijke plaats bij om, met alle generaties samen, te gedenken, te herdenken en te vieren. Een plaats waar zij trots kunnen zijn op hetgeen hen bindt.

Adres

Velperweg 147
6824 MB Arnhem
T +31 (0)26 363 91 03
F +31 (0)26 361 65 99

indischherinneringscentrum.nl