‘Vrijheid Verbindt’
Een educatieve impuls voor 75 jaar Vrijheid

In november 2018 heeft Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de periode 2019-2020 geld beschikbaar gesteld voor educatieprojecten over de Tweede Wereldoorlog. De volgende 24 projecten maken deel uit van het Nationaal educatief project Vrijheid Verbindt:

MBO

Educatief programma rondom de tentoonstelling Mode op de Bon met interactieve communicatie door middel van social media (modevloggers, ontwerpers ) en speciale activiteiten rondom Nationale Feestrok in mei 2020.

VMBO

Een educatieproject van Stichting Musea en Herinneringscentra 40 – 45 waarin erfgoed wordt gecombineerd met podiumkunsten. Scholieren delen zélf hun kijk op de Tweede Wereldoorlog en begrippen als vrijheid, democratie en rechtstaat.

VO & VMBO

In de Huid van mijn Poolse Opa: Het verhaal van Michal Salewicz door de ogen van zijn kleinzoon. Zes korte reportages, een interactief dilemmaspel en een vraag- en antwoordspel (app).

PO

Afscheid met Vrijheid: Uitgewerkt filmscript waarmee groep 8 zelfstandig een eindfilm kan maken ter vervanging van de eindmusical.
Leven in vrijheid en het afscheid van de lagere school staan hierbij centraal.

HBO & HO

Terug naar Westerbork: Twee seminars voor studenten van pedagogische opleidingen uit Nederland, Duitsland en Polen.

PO & VO

Wordt gemist : Een digitale leeromgeving waarin kennis over de Holocaust op een persoonlijke manier wordt overgebracht. De les sluit aan bij het digitale Joods Monument.

HBO & HO

Duits-Nederlandse conferentie Citizenship and World War Two: Een transnationale netwerkconferentie Burgerschapsvorming/WO2 voor beleidsmakers, docenten en andere professionals.

PO

In mijn buurt: Door verschillende generaties met elkaar in contact te brengen, wordt de geschiedenis van de buurt levend gehouden.

VO & MBO & HBO

Atelier van herinnering: Een educatieve methode van Theater Na de Dam, inclusief handleiding en suggesties voor werkwijzen die iedere school in Nederland kan gebruiken.

PO & VO

75 jaar VN in 75 Verhalen : Een educatief programma. Leerlingen denken in het programma na over hun eigen principes en hun toekomstige rol in de samenleving.

MBO

Menukaart vrijheidsactiviteiten: De MBO-Raad heeft een menukaart ontwikkelt van activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid zodat het MBO zelf kan kiezen waaraan ze deel willen nemen.

PO & VO

De Brieven van Mia: Een educatiepakket met theaterbezoek waarin het verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Syrië aan bod komen.

VO & VMBO

Indië in Multiperspectief: Een digitale leeromgeving om lesmateriaal – waarin de multiperspectieve werkwijze centraal staat – aan te bieden.

VO

Strijd om de vrijheid, wij en onze buren in Europa: Een educatief programma met grensoverschrijdend perspectief op oorlog, vrijheid en internationale samenwerking.

PO & VO

Waterschapsheuvel – In wat voor wereld wil jij leven?: Een educatief programma bij de kindertentoonstelling over rechtstaat, democratie, vrede en vrijheid.

VO & VMBO

Verhalen over Afro-Amerikaanse Bevrijders in Nederland. Een verdwenen Bevrijdingsgeschiedenis: Een graphic novel, reizende tentoonstelling, presentaties en rondleidingen.

VO & MBO

75 jaar later: Een theatervoorstelling om jongeren te laten ervaren wat er gebeurde toen democratie en rechtstaat plaats maakten voor een autoritair bewind.

PO & VO & MBO

Sperrgebiet : Educatieve programmering rondom een locatievoorstelling die inzichtelijk en voelbaar maakt hoezeer de Atlantikwall, impact had op de kustbewoners.

MBO

About Freedom: Live events, lesmateriaal en een educatiepakket waarbij perspectieven over vrijheid vanuit diverse culturen worden uitgewisseld.

PO

wijzijnvrij.nl: Een digitale omgeving waarin kennis over de Tweede Wereldoorlog, interactieve lessen, video’s en andere handvaten worden geboden.

PO & VMBO

Kind onder Vuur: Bestaande verhalen uit verschillende werelddelen worden samengevoegd in een nieuwe expositie met educatief programma.

MBO

Vrijheid in film: Speciaal voor het (V)MBO selecteerde Movies that Matter twee prachtige vrijheidsfilms: Un Sac de Billes en Watani, my Homeland. Te zien op het Movies that Matter Festival in maart 2020.

PO

Aan de praat met veteranen: In samenwerking met het Veteraneninstituut worden gesprekken georganiseerd tussen Nederlandse oorlogsveteranen, Nederlandse kinderen die hier geboren zijn en kinderen met een vluchtachtergrond.

PO

Oorlog in Indië: Een jaarlijks terugkerende tentoonstelling over de ervaringen van de bevolking van Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting.

75 jaar vrijheid wordt mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid en het vfonds.