Lustrumjaren 2019-2020

75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen.

Programma 75 jaar vrijheid

Inhoudelijk Kader

Voor organisatoren

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de activiteiten die door de Platformpartijen worden georganiseerd in het kader van 75 Jaar Vrijheid?
Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief. Lees hier het eerste nummer van de nieuwsbrief (april 2019)

75 Jaar Vrijheid wordt ondersteund door het vfonds en het Ministerie van VWS.
Informatie over de subsidieregeling vind je hier.