Lustrumjaren 2019-2020: 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De Verenigde Naties werden opgericht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen om verschrikkingen zoals begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Onze huidige rechten en vrijheden zijn niet vrijblijvend, maar scheppen een verantwoordelijkheid voor het behoud en versterken ervan. Bij de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding en vrijheid is verbinding hét sleutelwoord.

Inhoudelijk Kader

Voor organisatoren

Programma 75 jaar vrijheid

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Europe Remembers

Liberation Route Europe

75 Jaar Vrijheid wordt ondersteund door het vfonds en het Ministerie van VWS.