NSB’ers
De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB) is een
Nederlandse politieke partij die van 1931 tot 1945 heeft bestaan.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond de NSB aan de kant van de Duitsers.

Tussen 10 en 14 mei 1940 worden op last van de Nederlandse overheid vele duizenden, mogelijk wel tienduizenden leden van de NSB gearresteerd. Reden is dat ze als ‘staatsgevaarlijk’ worden beschouwd. Zij worden preventief gearresteerd zodat zij de Duitsers op geen enkele wijze bij de inname van Nederland kunnen helpen. De meesten zitten twee tot vier dagen gevangen op openbare plaatsen zoals scholen en kazernes. De omstandigheden in hun geïmproviseerde gevangenissen zijn slecht. Er is weinig voedsel en water en de sanitaire voorzieningen schieten in aantallen en in hygiëne ernstig tekort. Ook worden vele gijzelaars mishandeld.

In een latere fase van de bezetting, in 1940 en 1941, liet de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië ook leden van de Indische NSB arresteren. De 150 meest fanatieken onder hen worden na de aanval op Pearl Harbor in december 1941, waarna Nederlands met haar overzeese gebieden formeel de oorlog aan Japan verklaart, naar Suriname verscheept.

Hoewel de meesten van deze gijzelaars op politiek gebied aan de zijde van de Duitsers staan en daarom gevoelsmatig niet onder één noemer met de overige groepen op deze site genoemd moeten worden, zijn zij de eerst gegijzelden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en vormen zij in absolute aantallen de grootste groep.