Sabotage spoorweg
Rotterdam,  1942
Een communistische sabotagegroep pleegt een aanslag op een spoorwegviaduct met als doel een trein met Duitse soldaten op te blazen.
De aanslag mislukt. De aanslag op de trein wordt alsnog gewroken door 5 willekeurige gijzelaars te executeren.

foto’s en illustraties

de Nederlandse Volksmilitie

De communistische verzetsgroep ‘De Nederlandse Volksmilitie’ pleegt een aanslag op een spoorwegviaduct in Rotterdam. Met deze sabotage-actie willen ze een trein met Duitse soldaten laten ontploffen. De aanslag mislukt. Hoewel er geen Duitse slachtoffers zijn, willen de Duitsers dit toch bestraffen.

Sinds mei 1942 zijn door de Duitsers ongeveer 1.250 notabelen in gijzeling genomen en geplaatst in Sint Michelsgestel en Haaren. Deze vooraanstaande Nederlanders hebben het eigenlijk best goed. Ze discussiëren over de toekomst van Nederland na de oorlog. Onder hen zijn de schrijvers Simon Vestdijk en Anton van Duinkerken.

Deze vooraanstaande Nederlanders zijn echter wel degelijk gijzelaar. Ze worden als het ware onder schot gehouden om de rest van het land in toom te houden. Eén daad van verzet, één kik en ze worden als represaille gedood. En die dag komt. De mislukte aanslag op de trein wordt gewroken door 5 gijzelaars uit Sint Michelsgestel en Haaren in de bossen van St Michelsgestel (Goirle) te executeren.

 

 

Sint Michielsgestel lijkt wel Hitlers Herrengefangnis

Max Kohnstamm