Onderzoek

Deze portal biedt toegang tot verschillende onderzoeken en uitkomsten van enquêtes voor en door het onderwijs.

Oorlog in de klas

In het onderzoek is specifiek ingegaan op de bekendheid van oorlogsmusea, museumbezoek en de persoonlijke interesse van docenten.

Film in de klas

Uit eerder onderzoek (Veldkamp 2014) blijkt dat 68% van leraren in het primair onderwijs en 88% procent van docenten in het voorgezet onderwijs gebruik maakt van speelfilms als bron tijdens lessen over de Tweede Wereldoorlog. In 2016 is in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei aanvullend onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de manier waarop speelfilms in lessen over de Tweede Wereldoorlog worden ingezet.