Educatie

De Tweedewereldoorlog is een belangrijke periode in de geschiedenis die leerlingen helpt anders naar het heden te kijken. Deze site biedt divers online leermateriaal. Ook kan er een gastspreker voor in de klas worden geboekt. Daarnaast biedt het een overzicht van specifiek lesmateriaal rondom 4 en 5 mei.

Voor leraren

Gastsprekers in de klas

Sprekers vertellen een persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog, een actuele vredesmissie of een ander gerelateerd onderwerp.

Digitale lessen

Direct toegang tot volledige lesmodules en digitale lessen, ook voor op het digibord.

Te bestellen materiaal

Overzicht en directe bestelmogelijkheid van boeken, stripverhalen en ander lesmateriaal.

Met de klas naar het museum

Bezoek een museum in de buurt en leer over de geschiedenis.

Onderzoek naar educatie

Diverse onderzoeken en uitkomsten van enquêtes over het gebruik van verschillende bronnen en typen media in de klas.

Voor leerlingen

Werkstuk en spreekbeurt

Diverse tips en voorbeelden voor het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt.

Video

Diverse filmpjes over herdenken, herinneren en vieren, zoals korte uitzendingen van NTR en beeld van ooggetuigen.