Colofon

Publieksportal Tweedewereldoorlog.nl

Tweedewereldoorlog.nl is de website van het Platform WO2. Dit is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Platform WO2 wil middels tweedewereldoorlog.nl de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties. De website wordt beheerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Projectleiding en eindredactie

Nationaal Comité 4 en 5 mei
www.4en5mei.nl

Website

Vormgeving en realisatie: Black Magic Marker
Voor vragen over deze website kunt u mailen naar info@4en5mei.nl

Pers

Voor persvragen zie hier