Over Platform WO2

Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Platform WO2 wil middels tweedewereldoorlog.nl de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties.

Educatieve Visie Platform WO2

De educatieve visie dient als grondslag voor een curriculum voor scholieren in het PO, VO en MBO. Behalve aan historische kennis en historisch redeneren wordt daarin ook integraal aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden en houdingen die horen bij het bredere domein burgerschapsvorming.
De educatieve visie van het Platform is hier te lezen.

Referentiekader Tweede Wereldoorlog

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich door gebeurtenissen en ontwikkelingen die zo ingrijpend waren dat de herinnering aan deze oorlog nog altijd een rol speelt in onze hedendaagse samenleving en dikwijls dient als referentiepunt bij actuele maatschappelijke vraagstukken van uiteenlopende aard.
Het Platform WO2 heeft een aantal van de kenmerkende elementen van de Tweede Wereldoorlog vastgesteld vanuit de overweging dat deze een plaats verdienen in een zorgvuldige weergave van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Dit referentiekader is hier terug te vinden.

Samen de herinnering levend houden

Zet u zich ook in om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden?
Lees hier hoe u hierbij gesteund kunt worden.

Organiseert u een activiteit? Meld het aan via het aanmeldingsformulier.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die er vanuit de partijen van het Platform WO2 worden georganiseerd? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Nationaal Comité
4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting aan de zingeving van herdenken en vieren, en aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het comité organiseert de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei. Daarnaast adviseert en ondersteunt het comité andere herdenkingen in het land en ontwikkelt het voorlichtingsprogramma’s en publiekscampagnes. Daarnaast initieert het comité educatieve programma’s en voert het toegepast onderzoek uit op het gebied van herdenken en vieren.

 

www.4en5mei.nl

Netwerk Oorlogsbronnen

Netwerk Oorlogsbronnen verbindt collectiehoudende instellingen met materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog in kleine projecten, met als doel de verspreide digitale WO2-collecties vindbaar en bruikbaar te maken. Zo wordt (her)gebruik van het materiaal gestimuleerd en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend gehouden. Het Netwerk Oorlogsbronnen wordt gefaciliteerd door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, Vfonds en VSB-fonds.

 

www.oorlogsbronnen.nl

NIOD

Kwesties die met oorlogsgeweld te maken hebben, wekken veel maatschappelijke belangstelling en vragen om onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies verricht en stimuleert dergelijk onderzoek en stelt zijn collecties open voor alle belangstellenden.

 

www.niod.knaw.nl

Oorlogsgravenstichting

De Oorlogsgravenstichting gedenkt ongeveer 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit zijn soms militairen maar vaak burgers: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Het zijn ook de Nederlandse militairen die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen. De Oorlogsgravenstichting houdt de herinnering aan deze mensen levend door hun verhalen te verzamelen en te delen en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven waar ook ter wereld.

 

www.oorlogsgravenstichting.nl

Stichting Liberation
Route Europe

De Stichting Liberation Route Europe is momenteel actief in acht Europese landen. Langs de Liberation Route Europe werken overheden, musea, toerisme-organisaties, universiteiten en tal van andere partijen uit de WO2-sector samen. Doel is het in stand houden van de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Door het bijeenbrengen van nationale perspectieven op de bevrijding van Europe hopen de stichting en haar partners een gemeenschappelijk bewustzijn te creëren van het belang van vrijheid. Hiervoor zijn onder meer een (vijftalige) website, apps, een reizende tentoonstelling en diverse social media-kanalen beschikbaar.

 

www.liberationroute.nl

Stichting Musea en
Herinneringscentra 40-45

Veertien Nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940 – 1945 werken samen binnen de Stichting Musea en Herinneringscentra 40 -45. De kernkwaliteit  van de Stichting  is de optelsom van de kennis en vaardigheden op het gebied van (im)materieel oorlogserfgoed: content, collecties, locaties en getuigenissen, publiekspresentaties en educatieve programma’s.

 

www.smh40-45.nl